Parkispodden

Parkispodden

Denne serien ble ferdigprodusert og lansert i mai 2018. Serien handler om Parkinsons sykdom. Vi har jobbet tett med Norges Parkinsonsforbund både i utarbeidelsen av tematikk og valg av gjester.

Parkispodden finner du her: https://parkinson.no/om-forbundet/parkispodden 

Dette sier informasjonskonsulent i Norges Parkinsonforbund, Sverre Nilsen, om samarbeidet med Tid og Lyst:

Vi vil takke Tid og Lyst for et utmerket samarbeid gjennom hele prosessen med å lage podkastserien ParkisPodden.

For oss har det vært viktig å kunne spille ball, og samarbeide med en profesjonell aktør som KAN podkast.

Vi opplever at Tid og Lyst har vært en konstruktiv samarbeidspartner, og at de innholdsmessig i podkastene på en redaksjonelt sett god måte har evnet å få fram og belyst ulike sider av Parkinsons sykdom, tilpasset podkastformatet.

For forbundet er brukermedvirkning viktig i alle prosjekter vi gjennomfører. Vi ser at Tid og Lyst gjennom prosessen oppriktig har vist interesse for å lære mer om Parkinsons sykdom, vært lydhøre og lyttende i kontakten med podkastdeltakerne, og tilegnet seg relevant kunnskap om parkinson som har vært nyttig i det redaksjonelle arbeidet med innholdet i podkastene.

Vi er svært godt fornøyd med resultatet og stolte over at vi sammen har produsert de første norske podkastene om Parkinsons sykdom.

Tid og Lyst AS – Org nr. 920335934